تازه های خبری

موشن گرافیک

موشن گرافیک

برگزاری نمایشگاه در بخش تعاون در قالب موشن گرافیک(قسمت چهارم)

برگزاری نمایشگاه در بخش تعاون در قالب موشن گرافیک(قسمت چهارم)

  در سلسله موشن گرافیک های تهیه شده در اتاق تعاون ایران، تلاش شده است که جایگاه بخش تعاون در اقتصاد، ظرفیت‌ها و اتاق‌ها با تعاریف یکپارچه در بخش تعاون معرفی شود. در بخش چهارم برگزاری نمایشگاه در بخش تعاون تشریح می شود.  

داوری در بخش تعاون در قالب موشن گرافیک(قسمت سوم)

داوری در بخش تعاون در قالب موشن گرافیک(قسمت سوم)

در سلسله موشن گرافیک های تهیه شده در اتاق تعاون ایران، تلاش شده است که جایگاه بخش تعاون در اقتصاد، ظرفیت‌ها و اتاق‌ها با تعاریف یکپارچه در بخش تعاون معرفی شود. در بخش سوم داوری در بخش تعاون به تفسیر ارائه می شود.      

معرفی اتاق تعاون، وظایف و ظرفیت‌ها در قالب موشن گرافیک(قسمت دوم)

معرفی اتاق تعاون، وظایف و ظرفیت‌ها در قالب موشن گرافیک(قسمت دوم)

در سلسله موشن گرافی‌های تهیه شده در اتاق تعاون ایران، تلاش شده است که جایگاه بخش تعاون در اقتصاد، ظرفیت‌ها و اتاق‌ها با تعاریف یکپارچه در بخش تعاون معرفی شود. در بخش دوم این موشن گرافیک ها، معرفی اتاق تعاون، وظایف و ظرفیت های آن ارائه می شود.

معرفی بخش تعاون در قالب موشن گرافی(بخش اول)

توسط اتاق تعاون ایران صورت گرفت؛

معرفی بخش تعاون در قالب موشن گرافی(بخش اول)

در سلسله موشن گرافی‌های تهیه شده در اتاق تعاون ایران، تلاش شده است که  جایگاه بخش تعاون در اقتصاد، ظرفیت‌ها و اتاق‌ها با تعاریف یکپارچه در بخش تعاون معرفی شود. در بخش اول این موشن گرافی ها، معرفی تعاونی  و شکل گیری آن ها ارائه می شود.      

::: تمام حقوق این سایت متعلق به اتاق تعاون ایران می باشد :::.