تازه های خبری

تعاون چیست

اتاق تعاون ایران به منظور تأمین اهداف زیر تشکیل شده است: کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاونی درعرصه‌های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی کشور، کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور، همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمد‌های طبقات ورفع محرومیت از قشر‌های کم درآمد، مشارکت و همکاری در برنا مه ریزی برای توسعه بخش تعاونی با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه و ایجاد اشتغال مولد، کمک به تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جذب منابع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی وهمچنین توسعه صادرات، ساماندهی و هماهنگی بین تشکل‌های تعاونی و کسب نظرات فعالان اقتصادی در بخش تعاونی و کمک به ایجاد فضای تعامل و همکاری آن‌ها با بخش‌های دیگر اقتصادی.
برای مشخص شدن لزوم پاسخگویی اتاق تعاون وظایف قانونی این نهاد را بررسی می‌کنیم:

۱ -انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئو لیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی

جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.

۲ – مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

۳ – ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزش‌های

تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم.

۴ – همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی وفعالیت‌های مرتبط

۵ – برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی وهمکاری بین آنها.

۶ – برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعالان اقتصادی در سایر

بخش‌های اقتصادی کشور و تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها.

۷ – کمک به توانمند سازی تعاونی‌ها وراهنمایی آن‌ها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی.

۸ – فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازمندی‌های آنها.

۹ – برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشور‌های هدف.

۱۰ – نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه

بین المللی تعاون وکلیه مجامع، شورا‌ها و سازمان‌های داخلی و بین المللی.

۱۱ – ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی‌ ها و تشویق و ترغیب سرمایه

گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون.

۱۲ – ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع در مورد لوایح، طرحها،

تصویب نامه‌ها و بخش‌های مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها.

۱۳ – انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها.

۱۴ – ایجاد واداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق.

۱۵ – ایجاد مرکز آموزش عالی، فنی و حرفه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۶ – انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴.

۱۷ – اجرای وظایف و اختیارات مقرر در قانون بهبود فضای کسب و کار .

۱۸ – سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات وتصویب نامه ها، برعهده اتاق تعاون ایران قرار می‌دهد.

۱۹ – صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و کارت بازرگانی

برای اعضای حقیقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.

۲۰ – تشکیل مرکز داوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

::: تمام حقوق این سایت متعلق به اتاق تعاون ایران می باشد :::.